Avverkning


Som oberoende på virkesmarknaden kan du räkna med bra betalt för ditt virke när du säljer till oss. Som fri på virkesmarknaden gör vi bedömningen om bästa leveranssätt för stunden. Avverkningsuppdrag eller rotpost. Vi går igenom din skog och väljer de virkessortiment som gör att du får ut så mycket som möjligt för din avverkning. Vi har ett långsiktigt samarbete med erfarna entreprenörer inom maskinella avverkningar samt manuella huggare och röjare. Kontakten med entreprenörer, myndigheter, inköp av plantor och plantering sköter vi om.Skogsvård och föryngring


Att se en ungskog växa upp är en fröjd för skogsögat. Vi ser till att du får bästa möjliga tillväxt och rätt trädslag på din skogsmark genom att välja rätt typ av planta och rätt trädslag på rätt plats. Efter avverkning ser vi gärna till att utföra föryngringsåtgärderna som även innebär en bra markberedning före plantering. Snart står plantorna för tätt och då är röjning ett måste för att få ungskogen att må bra.
Dikesrensning är en åtgärd som oftast lönar sig. Viktigt att man håller ett dike rensat för bästa effekt. Naturvård är, som vi ser det, en form av skogsvård. Med goda kunskaper i hur naturen fungerar kan en samverkan av skogsåtgärder ge ytterligare värden i din skog. Viltvård i form av sparande av löv och buskar av rätt sort ger det vilda mat och minskar betesskador.Skogsförvaltning


Som markägare har du säkert ett mål med din skogsfastighet. Tillsammans analyserar vi och diskuterar fram en förvaltningsplan utifrån de förutsättningar och målsättningar som finns. Ett långsiktigt samarbete med våra skogsförvaltare ger förutsättningar till hög avkastning.Skogsbruksplan


En bra skogsbruksplan spar mycket tid och ger ett gott planeringsinstrument för värdering av ett eller flera skogsområden. Snabb total värdering av skogen kan göras om man har en uppdaterad skogsbruksplan. Löpande uppdatering ger planen en ökad livslängd.
Alla förvaltningskunder erbjuds en inläggning/uppdatering av befintlig plan alternativt nyproduktion av en anpassad skogsbruksplan.Rådgivning


Vi har utbildning och lång erfarenhet inom skogsbruket och delar gärna med oss av goda råd för att höja värdet på din skogsfastighet. I förhandlingar med myndigheter och övriga intressenter av skog, finns vi där och ser till dina intressen och bevakar dina rättigheter mm.

Besök gärna www.skogskunskap.se, en guide om skogsskötsel.

Vi förvaltar skogsfastigheter samt gårdar i en nära kontakt med våra kunder